Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Viktigt att synas i omvärlden

Det viktigaste för en kommun är dess kärnverksamhet på hemmaplan, som till exempel skola och omsorg. Luleå kommun har även valt att aktivt nätverka utanför kommungränsen och lyfta fram Luleå både nationellt och internationellt. Hur stor betydelse har det för en stads attraktivitet?

– Det säger något om ens ambition och visar vad man vill som stad, säger Niklas Turner Olovzon, vd och grundare av kommunikationsbyrån Passion Lab i Stockholm som arbetar med att hjälpa verksamheter att stärka sina varumärken.

– Det pågår en urbanisering i Sverige, befolkningen i storstadsområdena ökar. Det innebär att det blir en ökad konkurrens mellan kommunerna om arbetskraft, inflyttare och universitetsstudenter. En kommun som visar att man är öppen för nya idéer och värderingar och vill ligga i framkant inom sina verksamheter lockar fler att både stanna kvar och flytta dit. 

Varumärkesexperten Niklas Turner Olovzon ger Luleå bra betyg.

Varumärkesexperten Niklas Turner Olovzon ger Luleå bra betyg.

Niklas som själv är uppvuxen i Luleå har koll på sin gamla hemstad.

– Det känns som om andan är mer positiv nu jämfört med när jag flyttade härifrån för 20 år sedan. Luleå vill utvecklas och Luleåborna är stolta över sin stad.

– Sedan att det blir debatt i olika frågor är bara nyttigt. Det visar att det finns ett engagemang och intresse som man kan dra nytta av.

Finns det några nackdelar med att en kommun ser sig själv som en del i det globala samhället? Räcker det inte att fokusera på hemmaplan?

– Det borde inte vara någon motsättning. Arbetet på hemmaplan och arbetet mot omvärlden är båda betydelsefulla och stöttar varandra. Men det är viktigt för en kommun att kunna förklara sambandet och berätta vad utbytet med omvärlden ger, på vilket sätt det gagnar platsen och dess invånare på både kort och lång sikt.

Tre råd till en kommun som vill jobba med platsens attraktivitet?

– Våga leda utvecklingen. Det finns många kommuner som står still för att man inte kan enas om frågor. Man måste våga gå framåt och utmana dagens och morgondagens uppfattningar.

– Färre men värre. Fokusera på det som är kärnan. Det är lätt att man vill framhålla allt som är bra i en kommun, det gör bilden mer utsmetad och man lyckas inte särskilja sig från alla andra kommuner. Välj ut det som sätter kommunen på kartan. Det kan vara olika saker för olika grupper, men det är viktigt att kommuninvånarna känner igen det man förmedlar till besökare.

– Långsiktighet och uthållighet. Det tar tid att bygga upp kännedom om en plats och dess unika faktorer. Var uthållig!

Susanne Lundblom