Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Mikael Sundvall, sektionschef för drift och underhåll i Luleå kommun, arbetar med att försköna Porsön. Foto: Susanne Lindholm

Mikael Sundvall, sektionschef för drift och underhåll i Luleå kommun, arbetar med att försköna Porsön. Foto: Susanne Lindholm

Så ska Porsön bli attraktivare

Porsön ska rustas. Skolans fasad målas, ny belysning sättas upp och extra städinsatser sättas in. Det bestämdes efter en medborgardialog på Porsön.

– Porsöborna är engagerade och stolta över sin stadsdel och tillsammans ska vi göra Porsön attraktivt igen, säger Mikael Sundvall, drift- och underhållschef vid Luleå kommun.

Medborgardialogen i december lockade ett 50-tal Porsöbor som bidrog med viktiga synpunkter hur de tycker att stadsdelen ska utvecklas. Efter dialogen har tömningsintervallet av soptunnor på busshållplatser dubblerats och under våren ska en extra städinsats genomföras vid Kunskapens bro och cykelvägen längs stranden.

Fler åtgärder och önskemål

Kommunen ska under sommaren röja bort sly längs stigen vid Björsbyfjärden. Många Porsöbor tycker att den ska göras om till en gång- och cykelväg samt förses med belysning.

– Slyröjningen kommer att skapa en bättre kontakt mot vattnet men att göra om den till en gång- och cykelväg med belysning är en större fråga som vi tar med i utvecklingsplanen för Porsön i ett senare skede, säger Mikael Sundvall. Han fortsätter:

– Men visst skulle det på sikt vara väldigt trevligt med ett stråk liknande Hälsans stig runt Björsbyfjärden.

Vandring gav resultat

Lulebo har redan bytt ut belysningen i centrum och planerar att fortsätta byta den trasiga belysningen som finns i bostadsområdena. Även Svenska kyrkan ska utöka belysningen på sin fasad, men det är inte klart eftersom kyrkan är kulturmärkt. Den årliga städningen av Porsö centrum ska som vanligt samtliga fastighetsägare genomföra.

Även en ny mötesplats planeras på området efter önskemål från Porsöborna. Den 10 april öppnar en mötesplats i lokalen där fritidsgården tidigare låg. I Porsö centrum ska också torget bli trevligare.

– Vi kommer att ta bort den tråkiga muren med sittbänkar, belysa ett antal träd och fasader samt måla om fasaden på skolan.

Fredrik Winneborn