Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sök eller nominera till Jämställdhetspriset 2017

Framgångsrikt jämställdhetsarbetet ska lyftas fram och belönas. Nu utlyses Norrbottens jämställdhetspris för år 2017 där vinnaren får 100 000 kr.

Vinnaren presenteras och uppmärksammas vid den regionala jämställdhetsdagen 13 september 2017.

Vem kan söka priset?

Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner i Norrbotten. Priset är för genomförd eller pågående jämställdhetsinsats. Det går ej att ansöka om medel för planerat arbete. Politiska partier/organisationer kan inte ansöka om priset.

Bedömning

Bedömningen kommer ske utifrån arbetets koppling till ett eller flera av de jämställdhetspolitiska målen och kriterier:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  7. Öka kunskapen om jämställdhet
  8. Bryta stereotypa könsmönster
  9. För kommunerna/regionen krävs även att de arbetat för att uppfylla kraven i artiklar och principer i CEMR-deklarationen

Välkommen med din ansökan senast 2017-03-31.

Mer information i infobladet från Länsstyrelsen.