Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årsredovisningen som webbversion

Luleå kommuns årsredovisning finns nu för första gången ute som helt digital version.

Luleå kommuns årsredovisning 2016 har nu släppts i en helt digital version på kommunens webbplats. Istället för att bläddra i en fil och/eller skriva ut så kan du numera navigera via din webläsare.

Hitta årsredovisningen för 2016 på lulea.se/arsredovisning.

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året. Den beskriver kommunkoncernens verksamhet utveckling, medarbetare och ekonomi. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhets-berättelser som respektive nämnd tar fram. Varje bolag gör dessutom en egen årsredovisningen som hämtas från respektive bolag.