Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Åtgärder efter medborgardialog på Porsön

Efter en medborgardialog på Porsön planeras för en del insatser på kort sikt, till exempel extra städinsatser, fasadmålning och ny belysning. Porsöborna har också bidragit med ett värdefullt underlag till den kommande utvecklingsplanen för Porsön.

I december 2016 genomfördes en medborgardialog på Porsön med syfte att ta del av hur de boende vill utveckla sin stadsdel. Ungefär 50 personer från Porsön deltog med engagemang och synpunkter.

Kommunen, fastighetsägarna, svenska kyrkan och polisen har gått igenom och tagit ställning till förslagen som kom in. Bland annat uttryckte de boende önskemål om olika former av städning och rustning av området. Efter medborgardialogen har tömningsintervallet av soptunnor på busshållplatserna dubblerats. Kommunen planerar för en extra städinsats vid Kunskapens bro och cykelvägen längs stranden under våren 2017. Man ska också slyröja mot Björsbyfjärden under sommaren 2017.

Målning av skolans fasad planeras av kommunen. Lulebo har bytt ut en del belysning i centrum och planerar för en rond för att byta ut trasig belysning i bostadsområdena. Svenska kyrkan har också för avsikt att utöka belysningen på sin fasad.

Den årligen återkommande städningen av Porsö centrum kommer att göras som vanligt under våren av samtliga fastighetsägare.

En annan vanlig synpunkt har varit önskemål om en ny mötesplats på Porsön. Fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheten att öppna upp före detta fritidsgårdens lokal för porsöborna. Lulebo jobbar samtidigt fortlöpande med att hitta hyresgäster till tomma lokaler och ser över hur lokalerna kan användas i väntan på fasta hyresgäster.

Synpunkterna och de planerade åtgärderna är många fler, läs allting i denna lista:

De boende som deltog i medborgardialogen har varit med och bidragit till en handlingsplan på kort sikt samt ett värdefullt underlag till den kommande utvecklingsplanen för Porsön. I listan med synpunkter och svar går det att se vilka synpunkter som kommer att tas om hand om på längre sikt i utvecklingsplanen. Grönmarkerade synpunkter planeras att åtgärdas på kortare sikt (under 2017).

Medborgardialog