Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå rustar för fortsatt tillväxt

Luleå växte med 682 människor i fjol, det innebär mer skatteintäkter men också större utgifter. Samtidigt som arbetslösheten i Luleå är låg och tillväxten fortsatt stark så ökar investeringsbehoven med en förändrad demografi.

Växtvärk är utmaningen även de kommande åren. Det blir tydligt när arbetet har startat för att lägga fram nästa strategiska plan och budget för åren 2018-2020.

– Utmaningen ligger i att bygga vidare för ett växande Luleå utan att äventyra vår soliditet samt att säkerställa en hög service för medborgarna, att säkra välfärden helt enkelt. Där vi ser att verksamheten är dyrare än i jämförbara kommuner måste vi kolla hur vi får ner kostnaderna, förklarar kommunalråd Niklas Nordström.

Ett förslag som ligger fram inom budgetprocessen är att socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen kommer att kompenseras för de merkostnader med fler barn i skolan och fler äldre som behöver vård och omsorg.

Effektivare administration

Kommunen ser löpande över sin verksamhet och jobbar med ständiga förbättringar. Samtliga förvaltningar ska presentera förslag på hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt än idag. En stor översyn av administration och kundtjänst har startats. Där utreds antalet nämnder liksom en samlad ekonomi- och personalhantering. För att öka tillgängligheten ska fler av kommunens tjänster digitaliseras.

Alla förvaltningar ska bidra för att säkerställa en hög välfärd, därför finns ett generellt effektiviseringskrav. Exempelvis innebär en procent effektivisering en besparing som motsvarar 47 miljoner kronor.

Beslutet om strategisk plan och budget för 2018-2020 tas av kommunfullmäktige i juni.