Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya rekryteringar på kvalitet & samhällsutveckling

Maria Nordgren

Maria Nordgren

Fyra nya medarbetare ska börja i kommundirektörens stab i vår. Maria Nordgren som samhällsutvecklingschef, Kent Stråhle som kvalitetschef, Nina Lind som kvalitetsstrateg inom förändringsledning och Eira Andersson som kvalitetsstrateg inom jämställdhet.

Maria Nordgren som blir chef för avdelningen samhällsutveckling har lång erfarenhet inom Luleå kommun. Här har hon arbetat som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten som chef för sektionen landskap & trafik på stadsbyggnads-förvaltningen.

Kent Stråhle

Kent Stråhle

- Jag sökte jobbet på kvalitet & samhällsutveckling för att jag har ett gott intryck av staben och jag tror att jag kan bidra och göra nytta. Det är spännande med ett arbetsområde som omfattar en så stor bredd som samhällsutveckling, säger Maria Nordgren.

Kent Stråhle som blir chef för avdelningen kvalitet har arbetat inom Försvarsmakten i cirka 20 år som flygteknisk officer i flygvapnet. Där har han haft många olika uppdrag, både som chef och verksamhetsutvecklare.

Under senare år har Kent inriktat sig på kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling med uppdrag inom hela flygvapnet.

- Jag har sökt mig till Luleå kommun för att få omsätta min erfarenhet och kunskap i nya utmaningar och uppdrag. Jag ser fram emot att vara en del i att utveckla kommunens verksamhet, säger Kent Stråhle.

Eira Andersson

Eira Andersson

Eira Andersson, ny kvalitetsstrateg inom jämställdhet, kommer från tjänsten som biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Där har hon drivit forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på jämställdhet och arbetsmiljöfrågor inom bland annat gruvbranschen. Eira är teknologie doktor i arbetsvetenskap.

- Jag brinner för genus och jämställdhet som kunskapsområde, för att utveckla organisationer och verka för en hållbar samhällsutveckling. Jag blev så glad när jag fick syn på annonsen om den här tjänsten. Äntligen! Nu satsar Luleå kommun på jämställdhetsintegrering på riktigt, säger Eira Andersson. 

Nina Lind

Nina Lind

Nina Lind som blir ny kvalitetsstrateg inom förändringsledning arbetar idag som verksamhetschef inom socialförvaltningen.

Eira Andersson börjar sin nya tjänst 1 mars och Maria Nordgren, Kent Stråhle och Nina Lind börjar i staben 1 april.