Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inte aktuellt med ny fotbollsarena

Med anledning av de senaste dagarnas diskussion om ett förslag till ny fotbollsarena i Röda havet vill Luleå kommun vara tydliga med att det inte är aktuellt.

Under 2016 genomfördes en utredning av Skogsvallens skick och vad en renovering och/eller nybyggnation skulle kosta.

– I dagsläget finns inget beslut på varken en renovering av Skogsvallen eller en byggnation av en ny arena på Skogsvallen eller någon annanstans, säger fritidschef Helen Wiklund Wårell.

– Luleå kommun står inför stora investeringar, bland annat för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande. Vi måste prioritera vad vi ska satsa på den närmaste tiden, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

– Vi ska även arbeta vidare med den avsiktsförklaring som tecknats mellan Luleå och Bodens kommun om att samverka i ännu högre grad än idag. Där pekas fritids- och idrottsanläggningar ut som ett prioriterat område. Att dela framtida investeringar med en annan kommun gör att vi får större utdelning på skattemedlen.