Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

För tillit och förståelse

Nästan allt som kommunen gör berör Luleåborna på olika sätt. Man har barn i skolan, föräldrar på omsorgsboende eller så ska en ny detaljplan tas fram i närheten. För att få veta vad medborgarna tycker ordnas olika former av dialoger.

På samma sätt som ett företag vill veta hur nöjda kunderna är vill kommunen också löpande utvärdera sin service och sina tjänster. Det görs ofta och kallas för brukardialoger. Det kan vara föräldramöten, enkäter eller kvalitetsundersökningar. För att politiker ska få veta vad medborgarna tycker hålls medborgardialoger. Syftet är att lyssna på medborgarna för att fatta bättre beslut och för att medborgarna ska förstå besluten bättre.

Förankra besluten bättre

Luleå kommun har sedan i fjol riktlinjer för hur medborgardialoger ska planeras och genomföras. Politikerna har utbildats i det och nästa steg är att använda dem i kommande dialoger. Sara Palmman har som demokratistrateg på kommundirektörens stab jobbat med riktlinjerna och poängterar att en bra medborgardialog bygger på att frågan kan påverkas, att den görs strukturerat och i god tid. Nyligen var de boende på Porsön inbjudna på dialog för att prata om hur man tillsammans kan utveckla området.

– Det är ett lärande hela tiden för att bli bättre och det är viktigt att reflektera och följa upp det som är gjort, säger Sara Palmman.

– Syftet med medborgardialoger är att stärka delaktigheten och skapa tillit mellan medborgare och politiker.

Inte alltid överens

Medborgardialoger handlar ofta om komplexa frågeställningar där man måste väga in olika saker mot varandra. Det är inte säkert att man blir överens hur många dialoger som än förs.

– Vi vill höra fler grupper än bara de resursstarka. Alla ska kunna komma till tals, säger Sara Palmman.

– Grunden för en levande demokrati är dialogen och rätten att säga, tycka och tänka som man vill. Men det är inte säkert att man får som man vill, avslutar Palmman.

Monika Aunes