Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronan förr och nu

Från luftvärnsregemente till en ny, grön stadsdel där 7 000 människor ska bo. Kronan är mitt i en spännande strukturomvandling. Detaljplanearbete pågår där man vill utveckla kulturbyn och Kronandalen samtidigt som man försöker bevara en del av historien till framtiden.

Foto: Susanne Lindholm, Carl Josefsson (arkiv) Illustration: Strategisk Arkitektur, Grafik: Karin Kemi

(1) Kronan förknippar många fortfarande med militären. Luftvärnsregementet Lv 7 etablerades 1944 vid Lulsundsberget som därför kallades för ammunitionsberget. Skjutövningar hörde vardagen till under andra världskriget.

(2) Vid ingången till dagens kulturby låg regementets vaktlokal. Varje år började 500 soldater sin militärtjänstgöring vid Lv 7. Roger Kempainen infann sig där den 1 juni 1970 för att göra lumpen. Han stämplade ut nästan 30 år senare som regementschef – men då hade Lv 7 flyttat till Boden. På Kronan väcks nästan alltid gamla minnen till liv.

(3) ”I de här kasernerna bodde vi under lumpen. När Lv 7 flyttades till Boden 1992 tog Luleå kommun över kasernerna, först var det flyktinganläggning och sen blev det Kulturbyn Kronan” säger Roger Kempainen. Kulturbyn såldes i fjol till Rikshem. En detaljplan håller på att arbetas fram. Piteå museum inventerade alla byggnader och föreslog att många ska bevaras och skyddas.

(4) Inte långt bort från den kommande Tallkronanskola ligger en liten grop som bara några få känner till. ”Här eldades för att utvinna tjära. Med tjäran vallade soldaterna sina skidor som kallades för vita blixten.”

(5) Här växer Lulsundsbergets sjunde och åttonde höghus fram, HSB bygger 98 bostadsrätter. I det lilla huset nedanför utbildades regementets kockar.

(6) Innan Studio Kronan kom till användes byggnaden som pjäsutbildningshall. Filmpool Nord har nyss flyttat härifrån till Sävast. Här byggs Kronans nya stadsdelscentrum och i anslutning den nya stadsdelsparken, Origoparken.

”De är fantastiskt att se hur väl man tar hand om Kronan och låter vissa gamla delar vara kvar. Jag är verkligen glad att området utvecklas till en plats där människor möts”, säger Roger Kempainen.

(7) Kronan i framtiden: En naturstad som på bästa sätt förenar gammalt med nytt och modernt. En stadsdel med natur och friluftsliv, kultur och god arkitektur med hållbara lösningar.

Katja Güth Laitila