Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Luleåborna är mest nöjda med lokaltrafiken i Sverige. Foto: Susanne Lindholm

Luleåborna är mest nöjda med lokaltrafiken i Sverige. Foto: Susanne Lindholm

LLT har Sveriges mest nöjda kunder

Det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med LLT. Det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste nationella kundundersökning för stadstrafik.
Av de tillfrågade resenärerna är 84% mycket nöjda med bolaget, vilket placerar LLT på första plats.

För 12:e året i rad visar LLT upp fina resultat i undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den visar att resenärerna har positiva erfarenheter av att resa med LLT och ser många fördelar med att åka buss, bland annat ligger tidspassningen på 98%. Av de tillfrågade känner sig 92% trygga när de reser med företaget, här placerar sig LLT som nummer ett på listan.

– Vi är mycket glada över detta positiva resultat, att vi har Sveriges mest nöjda kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att ständigt bli bättre och skapa en god kollektivtrafik i Luleå. Att det överlag är enkelt att resa med LLT syns tydligt. Något som 86 % mot riksgenomsnittets 72% bekräftar, säger Karl-Johan Gramner, vd LLT.

Under 2016 har antalet resande med LLT ökat med 7,7%. Luleåborna åker allt mer kollektivt. Det visar statistik för 2016 som just blivit klar. Totalt gjordes över 5,1 miljoner resor med LLT under 2016.

– Det är mycket glädjande att fler upptäcker fördelarna med att resa kollektivt. Ökningen visat att vi lyckats möta Luleåbornas behov och gjort det allt enklare att resa kollektivt. Allt fler väljer förhoppningsvis bussen före bilen av miljöskäl. Den satsning på utökningen av trafiken och ökad turtäthet som gjorts tillsammans med Luleå kommun har fallit väl ut. Vi har också investerat i 15 nya bussar med spännande design och modern teknik som börjar trafikera under våren, summerar Karl-Johan Gramner.

ANTAL RESOR

2016: 5 123 534
2015: 4 757 368
2014: 4 637 883

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets-och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Kollektivtrafikbarometern har genomförts sedan 2001. Genom att använda den som verktyg får många upphandlade bolag och kollektivtrafikmyndigheter ett mätbart, objektivt resultat för kundupplevd kvalitet på sin trafik. Kollektivbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuas per telefon, både de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten.