Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Järnvägar i smått och stort är Anders Bylund stora intresse. Redan som pojke höll han på med modelltåg och med åren växte både intresset och modellandskapen. Foto: Susanne Lindholm

Järnvägar i smått och stort är Anders Bylund stora intresse. Redan som pojke höll han på med modelltåg och med åren växte både intresset och modellandskapen. Foto: Susanne Lindholm

Luleå är med på tåget

Ta tåget till Haparanda för en shoppingtur, eller pendla till och från Kalix, Boden eller Luleå. Det ska vara möjligt från och med 2018. Om allt går vägen vill säga.

Persontågtrafik mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda och i förlängningen ända till Uleåborg och Rovaniemi, det är planen som Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, Norrtåg och de berörda kommunerna har jobbat med sedan Haparandabanan invigdes 2013. Trafikverket rustade och elektrifierade järnvägen mellan Luleå och Haparanda under flera år för 3,6 miljarder kronor. Idag rullar där godståg med bland annat stål och möbler.

– Det bor 450 000 människor i hela området. Den stora poängen med persontrafik är givetvis pendlingen, förklarar strategen Anders Bylund som jobbar med kollektivtrafikfrågor vid Luleå kommun.

– Vi har på senare år förstått att pendling med tåg är väldigt attraktiv. På sträckan Umeå-Vännäs och Umeå-Örnsköldsvik har pendeltåg blivit en stor succé. Förutom att tågtrafik är miljövänlig så kan man utöka arbetsmarknadsregionen på det viset. I

oktober gick tre turer fram och tillbaka mellan Luleå och Haparanda på försök, alla platser blev bokade direkt. För att kunna anknyta till Kalix behöver man där bygga en perrong. Trafikverket vill göra det men vill först ha besked om att trafiken blir av. Och det hänger på finansieringen.

Regeringen med på notan?

Persontågtrafiken kostar 20,6 miljoner kronor årligen. De berörda kommunerna och Region Norrbotten har budgeterat sina andelar på driftskostnaden. För Luleå kommun betyder det 1,9 miljoner kronor per år som är avsatt i strategisk plan och budget. Det återstår då drygt tio miljoner kronor från staten.

– I senaste propositionen om infrastruktursatsningen som gick igenom i riksdagen i december nämndes inte trafiken Luleå - Haparanda. Men det kan lika väl dyka upp i direktiven till Trafikverket, säger Anders Bylund.

Huvudargument i debatten om att få med staten på tåget är att knyta ihop Sverige och Finland. Eftersom Finland och Sverige har olika spårvidder byter man tåg i Hapa-randa. Från grannlandet kommer positiva signaler. Målet på sikt är att tåget fortsätter ända till nästa storstad, Uleåborg. Idag går de finska tågen bara till Kemi.

Ungefärliga restider med pendeltåg

Luleå-Boden .............. 22-25 min

Luleå-Kalix ................. 1 tim, 10 min

Luleå-Haparanda ....... 1 tim, 45 min

Luleå-Uleåborg .......... 3 tim