Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Brist på va senarelägger byggande i sörbyarna

Luleå kommun väntar med att säga ja till byggande i sörbyarna eftersom det saknas en lösning för vatten och avlopp (va). Det föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå besluta när frågan kommer upp den 30 januari.

Det går bra för Luleå. Tillväxten är stark, befolkningstillväxten är högre än på mycket länge och bostadsbyggandet slår rekord. Men Luleå kommun har växtvärk.

Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut den 14 december 2015 där det bestämdes hur Luleå ska växa. Inriktningsbeslutet innebär i huvudsak att man ska bygga nya bostäder på dessa ställen till att börja med:

  • Luleå centrum, Hällbacken, Kronan, Bensbyn, Dalbo
  • Östra stranden
  • Munkeberg Strand, Skutviken, Porsön, Björkskatan
  • Hertsöheden samt Hertsöfältet

Nödvändig infrastruktur

Sörbyarna i Luleå saknar i dagsläget tillräcklig vatten- och avloppskapacitet. Därför föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej till att bygga nu, men att frågan bör prioriteras när tillräcklig va-kapacitet finns.

– Självklart ska vi bygga i hela kommunen. Men vi måste se till att den infrastruktur som är nödvändig finns på plats innan vi beviljar bygglov, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Frågan om att ge planbesked kommer upp som ett ärende hos kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari. 

Återställ
Frågor och svar