Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Luleå från vattnet

Luleå i ett vidare perspektiv. Foto: Joakim Höggren

Biträdande kommundirektören tänker långsiktigt

Anna Lindh Wikblad

Anna Lindh Wikblad. Foto: Per Pettersson

Anna Lindh Wikblad har fått uppdraget som biträdande kommundirektör och leder samtidigt kommundirektörens stab kvalitet & samhällsutveckling. Hon lyfter vikten av att näringslivsfrågorna har blivit en del av arbetet med strategisk samhällsutveckling.

Anna Lindh Wikblad blev vid årsskiftet chef över kommundirektörens stab, som bär namnet kvalitet & samhällsutveckling. Hon har även uppdraget som biträdande kommundirektör.

- Mitt jobb handlar om att skickliggöra kommunstyrelsen och kommunledningen i deras strategiska planering. Det är det som kvalitet & samhällsutveckling gör och att jag har fått rollen som biträdande kommundirektör stärker den kopplingen, säger Anna Lindh Wikblad.

Ett syfte med att skapa staben är att ge bättre fotfäste till tillväxt- och näringslivsfrågorna, för att kunna jobba för större ekonomisk tillväxt på rätt sätt. Till exempel startas ett systematiskt arbete för att öka företagandet och arbetstillfällena i Luleå. I kvalitet & samhällsutveckling ingår strateger från samhällutvecklingskontoret och tillväxtkontoret, två kontor som upphörde i och med årsskiftet.

Kvalitet & samhällsutveckling har som uppdrag att stödja, driva på och följa upp kommunens arbete både för ständiga förbättringar av sina tjänster till Luleåborna och arbetet för att nå en hållbar samhällsutveckling.

Staben kommer att arbeta med långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor för Luleå kommun, bland annat inom områdena folkhälsa, demokrati, ekologi, klimat, näringsliv, infrastruktur, byggande och markägande.

Kvalitet & samhällsutveckling kommer också att ha en ny avdelning för att leda det kommungemensamma kvalitetsarbetet, som går ut på att dokumentera, analysera och därefter göra åtgärder som förbättrar kommunens verksamhet, därav ordet kvalitet i stabens namn.