Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny biträdande kommundirektör i Luleå kommun

Anna Lindh Wikblad

Anna Lindh Wikblad blir ny biträdande kommundirektör och Jan Öström blir chef för kommunledningsförvaltningen. 

Anna Lindh Wikblad är sedan den 1 december chef för den strategiska staben, Kvalitet och samhällsutveckling, och kommer att kombinera det arbetet med uppdraget som biträdande kommundirektör.

Jan Öström är ekonomichef vid Luleå kommun och blir också chef för kommunledningsförvaltningen. De båda ersätter Peter Kieri som slutade den 31 december.

– Det känns väldigt bra att både Anna och Jan kliver på ett bra team som vill vara med och bygga framtidens Luleå, säger kommundirektören Mikael Lekfalk.

De tillträder den 17 januari 2017.