Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgardialog genomförd på Porsön

Det var omkring 50 personer på plats, kreativiteten och engagemanget var stort. Medborgardialogen som genomfördes med syfte att få höra vad de boende på Porsön hade för åsikter och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Porsön.

– Det kom in mängder av synpunkter och idéer under kvällen och nu är det vårt arbete att omhänderta dem på bästa sätt.

Samtliga synpunkter är samlade och redovisas i PDF:en nedan.

Dialogmöte om hur Porsön ska bli en attraktivare stadsdel 2016-12-15