Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Rådig insats 2016

Elias Johansson, Oliver Sundström och Jonatan Gilså räddade en person från att drunkna. Foto: Andreas Johansson.

Luleåbor uppmärksammades för rådiga insatser

Idag delade räddningstjänsten ut utmärkelsen Rådig insats till sex personer som under året har visat mod och rådighet och räddat liv.

Utmärkelsen Rådig insats 2016 delades ut av räddningschefen Patrik Bylin vid det traditionella luciafirandet på Luleå brandstation. I år är det sex personer som uppmärksammas för sin insats:

Elias Johansson, Jonatan Gilså och Oliver Sundström var vid badplatsen i Niemisel en sommardag och upptäckte att några personer mitt i älven höll på att drunkna. De larmar och lyckas rädda en av personerna.

Henrik Nordin blev uppmärksammad av en granne att det brann i en annan grannes tvättstuga. Henrik använde sin handbrandsläckare för att slå ner elden och fortsatte därefter med en trädgårdslang tills branden var i princip släckt.

Eva Perhult och Kenneth Karlsson hörde konstiga ljud hos grannen och när de ringer på upptäcker de en brand på spisen. De larmar och lyckas få ut lägenhetsinnehavaren innan det hade gått för långt.

Ett stort tack för era rådiga insatser!

Rådig insats 2016

Henrik Nordin släckte en brand hos sin granne. Foto: Andreas Johansson.

Bakgrund

Utmärkelsen Rådig insats delas ut av räddningstjänsten till person eller personer som under året visat mod och rådighet. Utmärkelsen har funnits sedan 2003 och det är räddningschefen och räddnings- och beredskapsutskottet som utser personerna.

Kriterierna som måste vara uppfyllda för att kunna få utmärkelsen är följande:

  • vederbörande ska ha gjort mer än vad som kan förväntas och
  • hen ska ha räddat eller försökt rädda livet på en medmänniska eller förebyggt fara för andra människor eller
  • hen ska ha räddat eller försökt rädda stora materiella värden eller
  • hen ska ha undanröjt en olycka som skulle orsakat stora konsekvenser på miljön.