Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fakta om kommunens kostnader för fortbildning, möten, konferenser och representation

Här redovisar vi fakta om Luleå kommuns samlade kostnader för fortbildning, möten, konferenser och representation under 2015. Nedanstående sammanställning är en kommentar till Aftonbladets sammanställning av landets kommuner och myndigheter. Den totala personalrepresentationen uppgår till 428 kronor per anställd och år.

Luleå kommuns samlade kostnader för fortbildning, möten, konferenser och representation för våra drygt 6 000 anställda samt all extern representation uppgick under 2015 till sammanlagt 34 miljoner kronor. Den siffran har vi redovisat till Aftonbladet på deras begäran.

Av detta är beloppet för externa konferenser, möten och representation 3,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,8 promille av kommunens budget.

Summan för intern fortbildning, möten, konferenser och representation uppgick till ca 30 miljoner kronor (alltså 90 procent av kommunens totala summa) fördelat på följande sätt.

  • Den totala personalrepresentationen uppgår till 428 kronor per anställd.
  • Kommunens reskostnader är betydligt högre än motsvarande kostnader i många andra kommuner, eftersom vi ofta tvingas resa till Stockholm för nationella möten, vilket ibland även inkluderar hotellkostnader.
  • En stor majoritet av kommunens interna sammankomster har varit förlagda i kommunen.
  • Övriga interna möten har förlagts i länet eller undantagsvis i Västerbotten.
  • Den interna granskningen visar att vi följer kommunens regler för internrepresentation.

En detaljerad fördelning av kommunens kostnader fördelar sig på följande sätt:

  • Kontot 5812 som avser arvoden, traktamenten, hotell samt F-skatt för föreläsare och utbildare uppgår till 2 632 000 kr
  • Kontot 5813 som avser kurser, konferenser (ej resekostnad) uppgår till 27 460 000 kr
  • Kontot 5871 som avser personalrepresentation uppgår till 1 862 000 kr
  • Kontot 5872 som avser personalrepresentation (ej avdragsgill) uppgår till 707 000 kr

— Luleå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att vi måste ge våra medarbetare möjlighet till löpande fortbildning. Från fackligt håll har man vid ett flertal tillfällen lyft frågan att vi borde satsa mer på fortbildning för våra anställda, vilket jag i grunden sympatiserar med, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

— Att vi interndebiterar varandra när vi har möten är ingenting konstigt, även om det innebär att den totala summan stiger, jämfört med en kommun där man inte tillämpar interndebitering, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Ladda ner och läs kommunens riktlinjer för representationlänk till annan webbplats