Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Det är ofta mycket liv och rörelse på Medborgarkontoret och biblioteket i Råneå. Huset är en uppskattad mötesplats för Råneborna liksom människor från hela världen. Foto: Susanne Lindholm

Det är ofta mycket liv och rörelse på Medborgarkontoret och biblioteket i Råneå. Huset är en uppskattad mötesplats för Råneborna liksom människor från hela världen. Foto: Susanne Lindholm

20 år i medborgarnas tjänst

Nästa år fyller Medborgarkontoret i Råneå 20 år. Det ger en anledning till att utvärdera hur verksamheten lever upp till de mål som ställdes 1997. En enkät visar att behovet av Medborgarkontorets tjänster fortfarande är stort.

Medborgarna ska få hjälp med olika typer av service och information på ett och samma ställe. Det var tanken från början och så har det också blivit. Det är ett brett spektrum av service och information som personalen på Medborgarkontoret och biblioteket hanterar.

En vanlig fredagsförmiddag kan huset befolkas med elever från Råneskolan som lånar böcker på biblioteket. En besökare behöver hjälp med att fylla i ett formulär, någon annan vill låna en dator, surfa, studera eller bara läsa tidningen. En familj har just fått uppehållstillstånd efter flera års väntan och bjuder med stor glädje på fika. En annan kan just ha fått avslag och då behöver personalen bemöta dessa människors sorg och rädsla.

Mötesplatser, demokrati och utveckling

En enkät har skickats till 500 slumpvis utvalda invånare i Råneå och byarna omkring. 30 procent svarade och personer över 45 år var överrepresenterade. De flesta berömmer personalen för att ge viktig samhällsservice och tycker att bra service är viktigt för den lokala utvecklingen. Över hälften tycker att Medborgarkontoret kan utvecklas ännu mer som mötesplats. Nästan hälften vill att kontoret ska bidra med att öka medborgarnas engagemang och stärka demokratin. De anser att det är viktigt att politiker och personal möter medborgarna för information och debatt.

Det framkommer även önskemål om bättre näringslivsutveckling och att det erbjuds kurser och utbildning.

– Vi kommer att jobba vidare med dessa önskemål. I arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Råneå lägger vi stort fokus på att utveckla just de bitarna, säger Tanja Nilsson, enhetschef på Medborgarkontoret.

Tanja Nilsson, chef medborgarkontoret

Tanja Nilsson är chef på Medborgarkontoret

Integration som förbild

Flera framhåller att Medborgarkontoret ger bra service och stöd till nyanlända. Sedan 16 år tillbaka tar Råneå emot flyktingar. Ca 170 asylsökande bor i Råneå. I dagarna flyttar nya Luleåbor med uppehållstillstånd tillfälligt in på Klockarängen, tills de får en lägenhet i kommunen.

– Integration har alltid varit en viktig del och kommer att utvecklas även framöver. Luleå kommun har ett tydligt uttalat mål att vi ska bli ett nationellt förbild inom integration, säger Tanja Nilsson.

 

Mer om enkäten finns på www.lulea.se/tycktill-medborgarkontoret