Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Konstkursen i Kulturens hus lockar inte bara nyanlända. Här är det Maria, Zarina och Farzaneh från nationella program som är i skapartagen. Foto: Susanne Lindholm

Konstkursen i Kulturens hus lockar inte bara nyanlända. Här är det Maria, Zarina och Farzaneh från nationella program som är i skapartagen. Foto: Susanne Lindholm

Meningsfull fritid för alla

Knappt 200 ensamkommande ungdomar finns i Luleå just nu. Många av dem går i gymnasiet och kämpar med att lära sig svenska. De erbjuds också meningsfulla aktiviteter på fritiden via ett folkhälsoprojekt. Projektet kallas ”Mening, sammanhang och hälsa” och har två inriktningar: idrott och kultur.

– Det handlar om att hjälpa nyanlända ungdomar att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, sammanfattar projektledaren Helena Turovaara.

– Alla ungdomar i gymnasieskolan, inte bara nyanlända, är välkomna. Ibland hjälper elever från andra program till som instruktörer och tolkar.

Helena berättar att det ordnas fritidsaktiviteter i stort sett varje dag. Idrotter som fotboll och basket lockar förstås många. Men en hel del är också intresserade av kultur. Det erbjuds bland annat fotokurs, musik och konst.

Miia Rantala (t v) är konstpedagog på konsthallen.

Miia Rantala (t v) är konstpedagog.

Berättelser i en väska

Vi tittar in i konsthallen på Kulturens hus när det pågår en konstkurs. 14 ungdomar, både tjejer och killar, har anmält sig till kursen och den här tisdagseftermiddagen är hälften på plats. Uppgiften är att skapa en personlig berättelse som ryms i en väska. Det jobbas för fullt.

– Varje gång försöker vi använda någon ny teknik eller nytt material, berättar konstpedagog Miia Rantala.

– Vi hoppas kunna göra en utställning med väskorna före jul.

 

Hitta en förening

Projektet har pågått sedan i våras och har engagerat en stor del av de asylsökande ungdomarna. Ett mål är att de även ska hitta till någon intressant förening.

– Allt bygger på de nyanländas egen vilja och det finns ju massor av spännande saker att göra i Luleå, säger Helena. Men det kan vara svårt att komma igång och ta sig till olika aktiviteter. Många är också ganska utmattade efter skolan.

– Men det har ändå fungerat jättebra och det märks att det är uppskattat.

Hittills har en majoritet av de ensamkommande fått uppehållstillstånd. En del får dock avslag och det påverkar förstås ungdomarna starkt.

– Men vi fortsätter att jobba. Allt gott som vi kan ge dem här har de med sig senare i livet.

Kjell-Arne Johansson

Folkhälsoprojekt

Luleå kommun har sedan 2012 öronmärkt pengar för särskilda folkhälsoprojekt.

Syftet är att bidra till jämlikare hälsa

bland barn och unga. ”Mening, sammanhang och hälsa” är ett av 15 projekt som hittills beviljats pengar.

Läs mer på: www.lulea.se/folkhalsa