Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå ökar tempot i bostadsbyggandet

Nu byggs det mer än på många år i Luleå. Ungefär 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Ett välbehövligt tillskott då befolkningen ökar och vi närmar oss 77 000 Luleåbor.

Efter en period med låg bostadsproduktion har byggtakten ökat på senare år. Det beror dels på den pågående utbyggnaden av Luleås vatten- och avloppssystem och dels på att fler byggaktörer vill vara med och utveckla Luleå. De nya bostäderna skapar en rotation på bostadsmarknaden, vilket gör att också billiga lägenheter i äldre fastigheter blir lediga.

Här nedanför syns några av de byggprojekt som pågår runt om i kommunen. Många fler projekt är i gång eller under planering.

En ny stadsdel växer fram

I Kronandalen fortsätter arbetet med infrastrukturen som till exempel vägar, va-led-ningar och el. Vintern 2017/2018 är det planerad byggstart av den första etappen, Norra Entrén, med drygt 400 bostäder.

Nästa år färdigställer HSB de två sista punkthusen på Lulsundsberget. I sluttningen nedanför som kallas Honnörsbacken ska Myresjöhus bygga 32 kedjehus med inflyttning i slutet av 2017.

När Kronan är fullt utbyggd år 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här. Det är kommunens största bostadsprojekt sedan Hertsön byggdes på 1970-talet.

Flera nya hyreslägenheter

Under 2018-2019 beräknas flera hyresrätter bli inflyttningsklara. Några exempel är Rikshems 110 lägenheter på Klintbacken, HSB:s 52 lägenheter på Malmudden, Galärens 110 lägenheter på Varvet och Lulebos två lägenhetsprojekt på Kallkällan.

Lulebo fortsätter även att satsa på trygghetsboenden med 120 lägenheter på Bergnäset.

Susanne Lundblom