Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så mycket satsar kommunen 2017-2019

Fortsatt stora investeringar och en budget utan skattehöjningar. Så kan den strategiska plan och budget 2017-2019 för Luleå kommun sammanfattas som kommunfullmäktige beslutade om. 

Luleå kommuns investeringar 2017-2019

Växtvärk sätter ramarna för budgeten 2017-2019

Luleå planeras växa med 600 nya invånare per år. Varje ny kommuninvånare innebär en skatteintäkt på cirka 50 000 kronor. Fler invånare innebär således högre skatteintäkter men också högre kostnader för kommunen. Nya bostadsområden har tillkommit på Hällbacken och Kronan – och fler är på gång. Förutsättningen för det är ett utbyggt va-nät. Nu bygger kommunen nya förskolor på Hällbacken och i Gammelstad och en skola på Kronan.

Investeringstakten är fortsatt hög. Investeringar på 400 miljoner kronor per år klarar kommunen med egen kassa, därutöver måste man låna. Därför planeras 1,2 miljarder i nyupplåning de kommande tre åren. Luleå kommun har ett antal finansiella mål, bland annat en budget i balans och oförändrad skattesats. Budgeten för 2017-2019 lever inte upp till alla mål på grund av den höga tilllväxten. Men det blir ingen skattehöjning.

För att stärka sin kassa tar Luleå kommun 135 miljoner kronor utöver den vanliga utdelningen från Luleå Energi. Den totala utdelningen från kommunala bolag blir 242 miljoner kronor. Det är ett vedertaget sätt att finansierar tillväxt. Skellefteå Kraft betalar exempelvis varje år fyra procent av det egna kapitalet (220 miljoner kronor år 2015) till ägaren Skellefteå kommun.

En central punkt i god ekonomi är effektiviseringar och ständiga förbättringar. Samtliga förvaltningar ska presentera förslag på hur verksamheten ska bedrivas mer effektivt än idag. Bland annat har kommunledningen initierat en stor översyn av administration och kundtjänst. Stadsbyggnadsförvaltingen ska se över hur lokaler och parkeringar kan användas på ett effektivare sätt.