Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Bälingeborna kan snart surfa i hög hastighet. Foto: Jan Unga

Bälingeborna kan snart surfa i hög hastighet. Foto: Jan Unga

Bredband når allt fler byar

Hur går det med bredbandsut-byggnaden på landsbygden? Svar: Det går framåt även om det på vissa platser är oklart när och hur. 80 procent av alla hushåll i Luleå kommun har redan bredband. Resterande 20 procent ska få det senast 2020.

De flesta byar från Ersnäs till Smedsbyn har redan bredband via fiber. Nu är det de byarna som ligger längst från staden som är på tur. I år byggs fiber i Stenudden, Bälinge, Sandnäset och Mörön. Till vintern startar planering för utbyggnad i Hollsvattnet, Västmark, Selet, Bredträskheden, Eriksberg och Niemisel. Allt enligt prioriteringsordningen i den kommunala bredbandsstrategin som kommunfullmäktige beslutade om i fjol. 15 miljoner kronor i statligt stöd fick Luleå i år för bredbandsutbyggnaden.

Var finns en marknad?

I Vitådalen har en kommersiell aktör erbjudit alla boende bredband. Där är det i dagsläget oklart vem som gräver ner fiber. Byborna i Prästholm vill bygga och äga bredbandsnätet själva.

– Grunden i all fiberdragning är att det ska ske på marknadsmässiga grunder. Bara där det inte finns en marknad kan kommunen stå för bredbandsutbyggnad och få bidrag för det. Och bidrag ges inte till byar med 200 eller fler invånare, förklarar Göran Gabrielsson, strateg vid samhällsutvecklingskontoret.

Det kommunägda Lunet gräver på marknadsmässiga grunder just nu i Bälinge och Sandnäset. Nästa år kan det bli Kallviken, Jaktviken och Börtnäsheden. När Trafikverket bygger nya cykelvägar i Björsbyn eller när Luleå energi gräver ner elledningar i Ängesbyn, Reveln, Flarken och Bränna hakar Lunet på och bygger fiber.

– Vi försöker i möjligaste mån att samordna grävprojekt för att dela på kostnader och att få en samhällsekonomisk vinst, säger Lunets vd Tomas Sundström.

Vad kostar det?

Anslutningsavgiften är i år 22 500 kronor – 30 000 kronor, beroende på hur långt man måste gräva samt hur många som ansluter sig. Minst 75 procent av alla hushåll i en by måste ansluta sig. Förr låg anslutningsavgiften på 10 000 kronor men det var man tvungen att ändra. Jan Unga, landsbygdsutvecklare och EU-strateg vid tillväxtkontoret, säger att reglerna ändrades:

– Med tidigare bidragsregler kunde kommunen medfinansiera bredbandsutbyggnaden. De nya reglerna sätter tak på medfinansieringen, nu ska kunden själv stå för 30 procent av anslutningen.

Ytterligare stöd till bredbandsutbyggnad kan komma. Det ligger ett förslag på 850 miljoner kronor i regeringens höstbudget. Går det igenom kan Luleå få fyra miljoner kronor till.

Får alla fiber?

Hur blir det för de byar som inte finns med i bredbandsplanerna och där Telia nästa år plockar ner kopparnätet? Fiber som måste grävas ner kan bli dyrt om man bor i en mindre by i ett glest område. Där kan fast mobilt bredband vara ett alternativ. Statliga Post- och telestyrelsen har samlat information om fler alternativ som bredband via radiovågor eller satellit.

Vad är bredband?

Via bredband kan internet, telefoni och tv levereras.Bredband kan levereras med fiber, mobilnätet eller via radio.