Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson, kommunalråd Niklas Nordström och ekonomichef Jan Öström presenterade ett budget med höga investeringar som Tallkronanskolan som byggs nu på Kronan.

Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson, kommunalråd Niklas Nordström och ekonomichef Jan Öström presenterade ett budget med höga investeringar som Tallkronanskolan som byggs nu på Kronan.

Växtvärk sätter ramarna för Luleås budget

Fortsatt stora investeringar och en budget utan skattehöjningar. Så kan förslaget till strategisk plan och budget 2017-2019 för Luleå kommun sammanfattas.

– Det går bra för Luleå men vi har växtvärk. Vi ska klara utmaningen med en budget utan den skattehöjning som många andra kommuner i samma läge är tvungna att göra. Dessutom satsar vi 10,5 miljoner kronor extra på skolan, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Luleå kommun har under en lång följd av år haft en mycket hög investeringstakt. Orsaken till detta är att kommunen växer och har målet att växa med 10 000 nya invånare, samtidigt som man har ett stort underhållsbehov på befintlig infrastruktur.

Totalt planeras nettoinvesteringar för 2,5 miljarder kronor. Nyupplåningen planeras ligga på 1,1 miljarder kronor. Regeringens välfärdsmiljarder från vårpropositionen förstärker kassan med 99 miljoner kronor under planperioden. Jämfört med tidigare prognoser minskar skatteintäkterna.

Ständiga förbättringar

En oförändrad skattenivå är ett av de finanspolitiska målen som fullmäktige har fastställt. För att slippa skattehöjningar förstärker kommunen därför sin kassa med en utdelning från Luleå energi på ca 125 miljoner kronor. Den totala utdelningen är på 230 miljoner kronor under planperioden 2017-2019. Det är ett vedertaget sätt för att finansiera tillväxt. Skellefteå kraft ger exempelvis varje år fyra procent av det egna kapitalet (220 miljoner kronor år 2015) tillbaka till ägaren Skellefteå kommun.

Kommunen ser löpande över sin verksamhet och jobbar med ständiga förbättringar. Samtliga förvaltningar ska presentera förslag på hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt än idag. Bland annat har kommunledningen initierat en stor översyn av administration och kundtjänst.

– En stor del av investeringarna är inte är finansierade på driften. Bygger vi en ny skola får vi inte intäkter på samma sätt som när vi bygger va-ledningar som refinansieras via va-avgiften. Det är en anledning till att vi måste bli effektivare och kunna ge ännu bättre service till Luleåborna. Vi måste jobba med ständiga förbättringar, säger ekonomichef Jan Öström.

Växtvärk ett angenämt bekymmer

I år växter Luleå med drygt 600 nya invånare, för de kommande åren ser prognosen likadan ut. Varje ny kommuninvånare innebär en skatteintäkt på cirka 50 000 kronor. Fler invånare innebär således högre skatteintäkter men också högre kostnader. Nya bostadsområden har växt fram på Hällbacken och Kronan.

Nu bygger kommunen en ny förskola på Hällbacken och i Gammelstad. Den nya Tallkronaskolan (140 miljoner investering) planeras att säljas till fastighetsbolaget Hemsö. Sammanlagt är 186 miljoner kronor avsatta för utvecklingen av nya bostadskvarter på Kronan.

Skolan får 10,5 miljoner kronor extra för satsningar mot lärarbristen. Ytterligare en knapp miljon kronor kommer från regeringen för bland annat lovskola, betygsättning i moderna språk och läsa/skriva rätt garanti.

Regeringen satsar även på Komvux och drygt fyra miljoner kronor tillförs arbetsmarknadsförvaltningen.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Nordström, kommunalråd, 070 – 497 36 62, Jan Öström, ekonomichef, 070 – 329 37 92, Margareta Bladfors Eriksson, ordförande socialnämnd, 070– 269 36 39

Fakta Strategisk plan och budget 2017-2019

Luleå kommuns driftbudget omfattar totalt 4,2 miljarder kronor, exklusive de kommunala bolagen. 74 procent av intäkterna består av skatter, 8 procent av statsbidrag och 18 procent av externa intäkter.

Så här fördelar sig kommunens budget

 • Barn- och utbildningsförvaltningen, 40 procent
 • Socialförvaltningen, 37 procent
 • Infrastruktur och skydd, 7 procent
 • Fritidsförvaltningen, 5 procent
 • Kommunledningsförvaltning och kostnad för politik, 4 procent
 • Kulturförvaltning, 3 procent
 • Arbetsmarknadsförvaltning, 2 procent
 • Kollektivtrafik, 2 procent

Exempel på områden där kommunen satsar 2017-2019

 • Fortsatt satsning på utbyggt VA-nät för att kunna växa med 10 000 nya invånare, 232 miljoner kronor
 • Flytt av återvinningen/logementet/räddningstjänst, 180 miljoner kronor
 • Bergvikens vård- och omsorgsboende, del 2, 74 miljoner kronor
 • 40 miljoner till ny gymnastikhall, platsen utreds
 • 10,5 miljoner kronor extra till skolan
 • 5,3 miljoner kronor till persontrafik Luleå – Haparanda, driftstart mellan Luleå och Boden 2017, under 2018 till Haparanda
 • Permanent verksamhet för hemlösa, 2 miljoner kronor per år
 • Tjejjouren, 500 000 kronor per år
 • Förslag till Dansens hus, 1,3 miljoner kronor
 • Tillskott till Norrbottensteaterns jubileumsfirande, 300 000 kronor
 • Fristad Luleå, 400 000 kronor 2017
 • Elbussar mellan Kronan och Porsön, 16 miljoner kronor
 • Förlängd busslinje från Kallax till Loet, nattbussar och buss till golfbanan i Rutvik, 600 000 kronor per år