Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Luleå är tryggare än vad många tror,  säger Stefan Ström. De senaste tio  åren har det skett stora förbättringar.  Foto: Susanne Lindholm

Luleå är tryggare än vad många tror, säger Stefan Ström. De senaste tio åren har det skett stora förbättringar. Foto: Susanne Lindholm

Allt färre drabbas av brott

Luleåborna känner sig i allmänhet trygga och allt färre utsätts för brott. Det visar polisens senaste trygghetsmätning. – Det har definitivt varit en positiv utveckling, säger Stefan Ström, kommunpolis.

Ungefär vart tredje år sedan 2006 har det gjorts trygghetsundersökningar i Luleå. Den senaste gjordes i början av 2016 bland 2 700 slumpvis utvalda Luleåbor. Två av tre svarade på enkäten.Resultatet är tydligt: det mesta har blivit bättre under de senaste tio åren. När svaren vägs ihop till ett så kallt problemindex visar det på stora förbättringar i nästan alla bostadsområden.

Utsattheten för mängdbrott (våld, stöld och skadegörelse) har till exempel nästan halverats. Den allra största förbättringen har skett på Hertsön. Ingen kommundel har några större ordningsproblem enligt mätningen.

Problemindex för alla kommundelar

Kommunpolis vill nå ut

Trots den positiva utvecklingen är oron att utsättas för brott ganska konstant.

– Luleå är tryggt men medborgare kan ändå uppleva otrygghet. Vi har en jätteutmaning att nå ut med hur det verkligen ser ut. Många tror ju tyvärr att det bara blir värre och värre.

Det säger Stefan Ström som sedan årsskiftet är kommunpolis i Luleå och Boden. Han har ett särskilt uppdrag att samverka med kommunen och sitter med i det kommunala trygghets- och folkhälsorådet.

Samverkan konkretiseras i årliga medborgarlöften från polisen och Luleå kommun. För 2016 är det sju stycken:

  • Personal från socialtjänsten ska finnas ute under riskkvällar.
  • Ökad trafikövervakning i byarna.
  • Besök av polis och socialtjänst på alla högstadie- och gymnasieskolor.
  • Kommunal hastighetskampanj under minst 15 veckor.
  • Trygghetslöpningar av polisen.
  • Områdespolisverksamhet varje vecka under 2016.
  • Information till ensamkommande flyktingbarn.

Goda exempel

– När två parter som polis och kommun samverkar kan effekten bli större och mer hållbar över tid, säger Stefan Ström. Får man med ytterligare en part kan det bli ännu bättre. Ett exempel är projektet Ansvarsfull alkoholservering som bidragit till att våld i offentliga miljöer minskat rejält.

– Polisen kan inte vara över allt. Men om vi tillsammans med kommunen och civilsamhället kan göra rätt saker vid rätt tidpunkt får det långtgående effekter. Därför är det viktigt att involvera civilsamhället i det förebyggande arbetet.

Som bra exempel på civilsamhällets engagemang nämner Stefan Ström nattvandrarna i centrum och områdesgrupperna i Råneå och Hertsön.

Kjell-Arne Johansson