Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På bilden, övre från vänster: Lars Mosesson BC Luleå, Anneli Sjömark Luleå Energi, Hanna Blomster Luleå Näringsliv, Chris Kidd Arenabolaget, Gunnar Eikeland Sparbanken Nord. Nedre från vänster: Emma Aludden Luleå kommun samt Pernilla Pihl och Axel Berger från Berger & Pihl.

Nytt affärsnätverk vill göra företagen hållbara

Luleå kommun är en av parterna i det nya affärsnätverket Hållbarlänk till annan webbplats. Nätverkets syfte är att skapa en mötesplats för företag med hållbarhet som utgångspunkt i affärsutveckling.

Initiativ till nätverket kommer från kommunikationsbyrån Berger & Pihl. Övriga deltagare är Sparbanken Nord, Luleå Energi, Luleå Näringsliv, BC Luleå och Luleå kommun. Nätverket har fjorton träffar inbokade med föreläsare som ska ge praktisk kunskap och goda exempel på hur hållbarhet blir en lönsamhetsfaktor.

- Alla företag måste ställa sig frågan om den affärsmodell som de använder idag fortfarande är gångbar imorgon. Kan vi fortsätta köra bilar som drivs av fossila bränslen? Kommer vi äta lika mycket kött i framtiden? Elbilar och vegetariska hamburgare är affärsmässiga svar på den frågeställningen, säger Pernilla Pihl från Berger & Pihl.

Luleå kommuns samhällsutvecklingschef, Anna Lindh Wikblad, ser stora vinster i att politik och förvaltning gör gemensam sak med näringsliv och viktiga samhällsaktörer.

- Vi har alla ett ansvar och är en del i att bygga och utveckla morgondagens attraktiva och hållbara samhälle, säger Anna Lindh Wikblad.

Under 2016 till 2017 kommer nätverket ha sina träffar på dagtid mellan 11.30 och 13.00 på Luleå Energi Arena, primärt på samma dagar som BC Luleå har sina hemmamatcher.

Mer information om nätverket, sammankomster och föreläsare finns på www.blihallbar.selänk till annan webbplats