Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Cyklande dam framför lummiga träd.

Stark förbättring för trygghet i Luleå

Den senaste trygghetsundersökningen förstärker en positiv trend av ökad trygghet bland luleåborna. Luleå är en trygg kommun där en betydande minskning av brott och utsatthet för våld har ägt rum under de senaste tio åren.

Resultatet av Trygghetsundersökning 2016 visar ett av de bättre värden som en kommun noterat i Sverige mellan åren 1997 och 2016, särskilt bedömd mot antalet invånare.

År 2016 har andelen luleåbor som uppfattar problem i kommunen minskat jämfört med 2012. Sedan år 2006 har uppfattningen om trygghet förbättrats över tid vid varje mätning. Det innebär att den generella problembilden med säkerhet blivit bättre i jämförelse med resultaten för tio år sedan.

Utsattheten för brott hos kommuninvånarna har minskat i en mycket betydande utsträckning de senaste 10 åren. Utsatthet för våld i kommunen når sitt lägsta värde under de senaste tio åren.

Läs mer på sidan om trygghetsundersökningar.