Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bättre service, social hänsyn, campingförsäljning

Kommunmedborgarna ska få bättre service

En väg in till kommunen: kundservice ska bli mer samlad och digitaliserad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag åtta ärenden, bland annat översynen av kommunkoncernens administration och hur kommunen kan ta socialt ansvar vid upphandlingar.

Bättre service för medborgarna

Genom samordning inom kundservice och administration kan kommunen bli effektivare och ge bättre service till både medborgarna och de anställda. Det är slutsatsen i en rapport som kommunstyrelsens arbetsutskott godkände. Rapporten föreslår fortsatt analys av vilka processer inom administrationen som skulle kunna förbättras genom samordning. En samlad och mer digitaliserad kundservice ska ge medborgarna och anställda en väg in till kommunen.

Det är kommundirektören som initierat översynenlänk till annan webbplats av hela kommunkoncernens administration. Förändringarna ska vara klara till 2020.

Social hänsyn vid upphandlingar

Luleå kommun vill ta ett socialt ansvar vid sina upphandlingar. Arbetsutskottet informerades om en handlingsplan som inköpsavdelningen har tagit fram. Där det är möjligt ska sociala krav ställas i upphandlingar för att främja sysselsättning, social integration och att underlätta för sociala företag. Upphandlingar ska leda till att leverantörer anställer eller erbjuder lärlings- och praktikplatser för grupper som står utanför arbetsmarknaden. Målet är att 2017 ska minst 5-10 upphandlingar med social hänsyn genomföras och minst 15-20 under 2018-2020.

Byaförening köper camping

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Rörbäcks camping i Jämtön säljs till föreningen Rörbäcks turism och fritid för 1,3 miljoner kronor. Den ekonomiska föreningen vill tillsammans med en entreprenör utveckla platsen till en attraktiv camping med hög kvalité. Rörbäcks camping har 86 husvagnsplatser på en udde i norra skärgården och har tidigare varit uthyrd till flera olika entreprenörer. I januari beslutade kommunstyrelsen att sälja anläggningen. Fem anbud har kommit in. Rörbäcks turism och fritid la högsta budet.

Bland övriga ärenden:

  • 120 000 kr till Norrbottensteaterns 50-årsjubileumsprogram
  • 100 00 kr till Filmkonvent 2016