Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårt Luleå om gymnasiebyn och äldreplanen

Omslag Vårt Luleå

Septembernumret av Vårt Luleå kommer i din brevlåda lördagen 3 september. En stor del handlar om hur det är att bli äldre i Luleå.

Vad innebär Luleå kommuns äldreplan, hur är det att bo på trygghetsboende, vad jobbar pensionärsrådet med?

Läs mer om det i Vårt Luleå.

Vi berättar också om hur Luleå gymnasieby kom till. Den 15 september firar gymnasiebyn tioårsjubileum.

Mer ur innehållet:

  • Projektledaren minns gymnasiebyns tillkomst.
  • Samarbete med Austin inom hälsa, spel och musik.
  • Kreativa samlas i Bergströmska gården.
  • En grönskande soptipp.
  • Hur jobbar kommunen med jämställdhet?
  • Liberalernas gruppledare om engagemang i och utanför politiken.
  • Debatt när Västberga ålderdomshem invigdes i Råneå.
  • Bilden - Luleå ur annan vinkel.

Om tidningen uteblir finns exemplar att hämta på turistbyrån eller biblioteken. Du kan också läsa den här .