Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ungdomsutbytesresa till Santa Lucia

Utbytesprogrammet Erasmus+ erbjuder unga från Luleå att resa till Santa Lucia i Spanien i projektet ”The Lucias are in Tirajana with diamonds”. Länderna som är med i projektet är Spanien, Sverige och Danmark. Är du mellan 17-25 år kan du få följa med på resan.

Santa Lucia är en stad i Gran Canaria. Luleå kommun och Santa Lucia har länge haft ett gott samarbete mellan städerna. Nu erbjuder utbytesprogrammet Erasmus+ unga från Luleå att resa till Santa Lucia, där det också kommer att finnas deltagare från Köpenhamn i Danmark och Gran Canaria i Spanien, totalt ca 40 unga deltagare i åldern mellan 17-25 år.

Syftet till utbytesresan är att förbättra ungdomarnas kunskaper och kännedom till de traditioner som firas i de nordiska länderna, men även i Spanien. En resa med fokus på traditioner men också respekten för olika kulturer och demokrati.

Resan till Santa Lucia är sju dagar, mellan 14-20 november 2016. Under de sju dagarna kommer det att genomföras olika aktiviteter för att öka medvetenheten om ungdomar från andra regioner, vikten av att upprätthålla traditioner i Europa, och använda dem som en länk mellan ungdomar från olika länder.

De viktigaste målen med resan är att:

  • utbyta erfarenheter av olika kulturer
  • fördjupa och förbättra förståelsen av traditioner
  • avlägsna kulturella och sociala stereotyper

Detta kommer att genomföras bland annat genom olika workshops, aktiviteter och kulturella besök.

Är du intresserad?

Om du känner att den här resan skulle vara något för dig ska du skicka in en kort motivering varför just du ska få åka iväg till tillvaxtkontoret@lulea.se, senast 8 september.

Resan betalas av utbytesprogrammet och det finns tio platser till ungdomar mellan 17-25 år.

Vid övriga frågor

Kontakta tillväxtkontoret via tillvaxtkontoret@lulea.se