Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Femte rikaste kommunen i Sverige

Den kommunala förmögenheten uppgår till drygt 88 000 kronor per Luleåbo.

Den kommunala förmögenheten uppgår till drygt 88 000 kronor per Luleåbo.

Luleå är Sveriges femte rikaste kommun enligt tidningen Dagens Samhälle. Inklusive bolagen uppgår det egna kapitalet till drygt 88 000 kronor per Luleåbo. 

Kiruna är Sveriges rikaste kommun enligt sammanställningen i Dagens Samhällelänk till annan webbplats. Men Luleå kvalar in på en femte plats med ett eget kapital i kommunkoncernen på 88 477 kronor per invånare. 2010 uppgick motsvarande siffra till 62 525 kronor så det är en kraftig ökning på några år.

När det gäller kommunkoncernens resultat för 2015 uppgick det till hela 15 170 kronor per Luleåbo, det näst högsta i landet. Förklaringen till fjolårets stora överskott är försäljningen av bostäder och andra fastigheter under fjolåret.

Kommunens ekonomichef Jan Öström välkomnar förstås det goda resultatet.

– Vi har en klassisk tillväxtproblematik, säger han till Dagens Samhälle. Stora eftersatta behov i befintliga verksamhetsfastigheter som skolor och sportanläggningar samtidigt som vi utvecklar nya bostadsområden med skolor, förskolor, idrottsplatser.