Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Luleå är skyldig att ordna bostäder för nyanlända

Luleå är skyldig att ordna bostäder till nyanlända

Kommunfullmäktige ska besluta att Lulebo får i uppdrag att reservera upp till en fjärdedel av sin lägenhetsomsättning till nyanlända. Det handlar uppskattningsvis om 10 lägenheter per månad. Uppdraget är tidsbegränsat och gäller till den 1 juli 2017.

Varje kommun i Sverige är enligt bosättningslagenlänk till annan webbplats som trädde i kraft den 1 mars i år skyldig att ordna bostäder till nyanlända, alltså människor som har varit på flykt undan krig och förföljelse och fått uppehållstillstånd i Sverige. Riksdagen antog i vintras med bred majoritet Bosättningslagen. För Luleå kommun innebär det att man i år tar emot cirka 250 personer med uppehållstillstånd.

– De nyanlända har ingen möjlighet att stå i bostadskö och har sällan råd att köpa sin bostad. Vi hoppas att många av dem inte flyttar vidare till Stockholm eller Göteborg utan stannar kvar här. Luleå och Norrbotten behöver arbetskraft och många nyanlända jobbar redan idag inom vården och hjälper våra äldre få den omsorg och vård de behöver, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Flera åtgärder mot bostadsbristen

Det tidsbegränsade uppdraget till Lulebo är bara en pusselbit i kommunens bosättningsuppdrag för människor som har fått uppehållstillstånd. Luleå kommun samarbetar också med privata fastighetsägare för att få fram bostäder. Det sker på samma sätt som för många Luleåbor som får bostad av sociala eller andra skäl.

En annan pusselbit är att Luleå kommun och Migrationsverket samarbetar på ett nytt sätt. Det innebär att man tillsammans bygger 60-100 bostäder. Avtalet mellan kommunen och Migrationsverket reglerar att:

  • Luleå kommun eller en privat aktör bygger lägenheterna. Migrationsverket bidrar med pengar.
  • Migrationsverket hyr lägenheterna under sex år för människor som har sökt asyl. Sedan överlämnas bostäderna till den ordinarie bostadsmarknaden.

Ambitionen är att när människorna har fått uppehållstillstånd så väljer de att stanna kvar på orten. AKTUALISERING: Detta samarbete har Migrationsverket pausat i juli .

Byggtakten för nya bostäder ska öka. Under 2015-2018 tillkommer minst 1500 nya bostäder i Luleå, 44 procent av de blir hyresrätter.

– Jag har tagit del av diskussionen kring detta som pågår i sociala medier och att resonera i termerna vi och dem är inte konstruktivt. Jag är säker på att de flesta välkomnar alla människor oavsett ursprung till vår kommun, säger Yvonne Stålnacke.