Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Luleå och Boden kommun vill fördjupa samarbetet

Luleås och Bodens kommun har för avsikt att jobbare närmare. Efter samverkansmötet i Stadshuset: Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå, Mats Berg, kommunchef Boden, Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå och Inge Andersson, kommunalråd Boden. Foto: Frank Rizo

Så ska Luleå och Boden samarbeta

Luleå och Boden kommun ska fördjupa och konkretisera sitt samarbete. En avsiktsförklaring förbereds som ska fastställas i kommunfullmäktige.

Bodens och Luleås kommunledningar träffades idag i Luleå för att diskutera ett framtida samarbete. Både Boden och Luleå är i en expansiv fas, därför ska det pågående arbetet fördjupas. De båda kommunalråden och kommuncheferna kom överens om några konkreta exempel inom infrastruktur och kompetensförsörjning på hur kommunerna vill samarbeta:

– För att en frekvent pendeltrafik med tåget ska fungera är dubbelspår mellan Boden och Luleå en nödvändighet. Vi tänker oss även en gemensam landsbygdsutveckling, förklarar Bodens kommunalråd Inge Andersson.

–Vi vill starta upp samarbetet med hållbara energilösningar samt avfalls- och deponilösningar. Behöver vi nya så måste vi inte bygga dem separata, säger Bodens kommunchef Mats Berg.

–Inom socialförvaltingen ser vi stora möjligheter till ett mellankommunalt samarbete. En gemensam socialjour är tänkbar, socialsekreterare kan vi rekrytera tillsammans. Samt ett samarbete när det gäller upphandlingar, berättar Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk.

–Vi har redan idag en gemensam arbets- och bostadsmarknad och en stor pendling mellan kommunerna. Så kan man göra saker gemensamt är det bara ett plus, avslutar Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke.

För att få fart på samarbetet krävs en organisation, därför ska en samordnare tillsättas. Redan idag samarbeta kommunerna inom räddningstjänsten, vuxenutbildning och gymnasieskolan.