Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Överförmyndarexpedionen öppen på fredageftermiddag

Fredag den 3 juni har överförmyndarexpeditionen ändrade telefon- och besökstider kl 13.30 – 15.30.