Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inspirationsdag om tillgänglighet och delaktighet

Inspirationsdag på Lillan

Panelsamtalare på Lillan: Stig Nyman, HSO, Kerstin Lindström, Attention, Ritva Tamminen, HRF, Ulla Bergeros, SRF, och Åsa Lindqvist, DHR. Moderatorn Charlotte Lindmark lånade Åsas rullstol.

Under tisdagen anordnades en inspirationsdag på Lillan för politiker och tjänstemän om tillgänglighet, inflytande och delaktighet.

Luleå kommuns tillgänglighetsråd var inbjudare till inspirationsdagen. Utöver politiker och tjänstemän deltog centrala och lokala företrädare för olika intresseorganisationer.

Ett inslag under förmiddagen var ett panelsamtal om aktuella samhällstendenser som påverkar vardagen och möjligheterna till inflytande. Här lyfte deltagarna sina olika hjärtefrågor.

Stig Nyman, ordförande ordförande i Handikappförbunden, varnade för att assistanslagen LSS håller på att tunnas ut:

– Det märks redan. Vi tycker att man misshandlar lagen.

Stig Nyman tyckte också att tillgänglighetsarbetet går alldeles för sakta och slog ett slag för begreppet universell utformning. Det bygger på en FN-konvention och innebär att staterna ska genomföra universell utformning och skäliga åtgärder.

Ritva Tamminen, ordförande i Hörselskadades förening i Luleå, framhöll bra ljudmiljöer som en viktig fråga. Det fick Ulla Bergeros från Synskadades riksförbund att påpeka att ljud är en hjälp för synskadade.

Eftermiddagen ägnades åt bordssamtal och ett avslutande panelsamtal med bland anndra representanter från Myndigheten för delaktighet.