Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Illustration

Illustration av synpunkterna från utrikesfödda i Råneå

Synpunkter från skolelever och utrikesfödda i Råneå

Ytterligare två medborgardialoger har hållits i framtagandet av Utvecklingsplan Råneå med omland. Ta del av synpunkterna från  grupperna skolelever och utrikesfödda.

Det är politikerna i Luleå kommun som tar initiativ till medborgardialoger. Alla synpunkter tas i beaktande under arbetet med att skapa utvecklingsplanen, men alla önskemål kan inte uppfyllas. Medverkan från Råneåborna är viktig i processen med att ta fram planen.

Målet med utvecklingsplanen är att Råneå med omland ska vara ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart område att leva och bo i. 

Läs mer om arbetet med att ta fram Utvecklingsplan Råneå med omland.