Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Medborgardialog

Hertsöns äldre och utrikesfödda bidrar i utvecklingsplanen

Arbetet med utvecklingsplan Hertsön-Lerbäcken fortsätter. Nu kan du läsa synpunkter från medborgardialoger med grupperna utrikesfödda och äldre samt en brukardialog med besökare i Hertsö galleria.

Under de två senaste medborgardialogerna har strax över femtio Hertsöbor deltagit. Det är politiker som tar initiativ till och håller i medborgardialoger.

Läs sammanställningen av dialog med utrikesfödda samt äldre.

För att fånga upp synpunkter från samtliga hertsöbor har kommunens tjänstemän hållit en större brukardialog i Hertsö galleria.

Läs sammanställningen av brukardialogen i Hertsö galleria.

Utöver dessa så har mindre brukardialoger genomförts med till exempel småbarnsföräldrar, skolpersonal och ridklubben. Projektgruppen har också tidigare genomfört andra medborgardialoger, på Hertsöns dagverksamhet, Hertsöns hjärtpunkt och på startmötet. Alla synpunkter beaktas i arbetet, men alla önskemål kommer inte att genomföras.

Nu fortsätter arbetet med nästa steg i utvecklingsplanearbetet. Den 13 september kommer en öppen dialog i Hertsöskolans matsal att hållas. Där presenteras i vilket skede utvecklingsplanearbetet befinner sig.

Efter det ska ett samrådsförfarande enligt plan- och bygglagen ta vid.