Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Människor samtalar

Strategi och riktlinjer för medborgardialog

Det som kommunen gör berör så gott som alltid de som bor och vistas i Luleå. Därför är det viktigt att föra bra dialoger med invånarna i kommunen.

I Program A – Alla jämlikalänk till annan webbplats, slås det fast att Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen. För att nå den målsättningen ska dialoger med medborgarna ske på ett strukturerat sätt.

Strategi och riktlinjer för medborgardialog

Kommunfullmäktige har beslutat om Strategi för medborgardialog. Riktlinjer för medborgardialog har också fastställts, som ett handfast stöd till förvaltningarna när dialoger ska genomföras.

Information finns samlad på sidan om medborgardialog.