Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Ett barn

Luleå kommun investerar för jämlik hälsa

Sedan 2011 har Luleå kommun delat ut projektpengar ur en särskild pott för att skapa jämlika förutsättningar för barn och unga. Fyra miljoner kronor per år avsätts till och med 2016 i form av medel för särskilda folkhälsosatsningar.

Bland projekten som har fått medel finns Sportoteket och FöräldraSupporten. Meningen är att projekten ska bidra till att skapa jämlika förutsättningar för barn och unga. Projekten involverar också alltid fler än en organisation. Projekt som är framgångsrika blir en del av kommunens ordinarie verksamhet.

Lika förutsättningar har effekt för barnens framtida liv, hälsa och i förlängningen livslängd. På det sättet är satsningarna kopplade till folkhälsan. Ohälsa är en kostnad för samhället. Därför är det samtidigt en ekonomisk investering att skapa förutsättningar för jämlik och god hälsa i befolkningen.

Läs mer om medel för särskilda folkhälsosatsningar.

Läs om fler hållbara beslut.