Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Styrelsen för Arena för tillväxt på besök i Luleå

Styrelsen för Arena för tillväxt tillsammans med kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström samt tillväxtchefen Anna Degerman.

Bemärkelsen Årets tillväxtkommun 2015 tilldelades Luleå av Arena för tillväxt, och under 28-29 april var styrelsen på besök i Luleå.

Arena för tillväxt delade ut bemärkelsen Årets tillväxtkommun 2015 till Luleå med motiveringen:

Luleå kommun är uppstickaren i norr som framgångsrikt kombinerar kontinuitet och förnyelse. Förflyttningen från järn- och stålstad till kunskaps- och IT-stad med ett växande tekniskt universitet, skapar en bra grogrund för fortsatt tillväxt. I samverkan med regionen siktar Luleå på en stark internationell attraktionskraft, vilket redan har lett till flera internationella etableringar. Ett visionärt politiskt ledarskap, och en målmedveten bostadspolitik och samhällsplanering gör Luleå till en kommun som bygger för framtiden.

28-29 april var styrelsen för Arena för tillväxt i Luleå för att ta del av den tillväxt som sker här, och ha sitt styrelsemöte i Luleå. Maria Bergman, tillväxtstrateg, från tillväxtkontoret var samordnare för besöket.

Under torsdagen fick styrelsen besöka Luleå tekniska universitet och Johan Sterte som berättade om olika satsningar som görs vid universitet. Under lunchen på Unik på Porsön fick de även träffa Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB med information om hur de arbetar för tillväxt i staden. En rundtur i en av serverhallarna för Facebook och ett styrelsemöte för Arena för tillväxt fick avsluta torsdagen, efterföljt av middag på restaurang CG´s.

Under fredagen träffade styrelsen Luleå kommun, kommunalråden och tjänstepersoner från kommunen, i Stadshuset. Där berättade Yvonne Stålnacke och Anna Degerman, tillväxtchef, om Luleå kommuns tillväxtarbete. Det efterföljdes av Anne-Lie Granljungs, chef för plansektionen, och Niklas Nordströms presentation om bostadsbyggandet i Luleå. Det fortsatte med information om hur Luleå kommun arbetar med integrationsarbete genom Maarit Enbuske, chef för arbetsmarknadsförvaltningen. Dagens presentationer avslutades med information av Daniel Ahlqvist, samordnare e-nämnden, och Henrik Billström, avdelningschef e-nämnden, om digitaliseringsarbete, e-nämnden, e-handel och e-tjänster inom kommunen. Besöket avslutades med lunch på restaurang Hemmagastronomi.

Efter besöket var styrelsen ännu mer övertygad om att priset som Årets tillväxtkommun 2015 hade tilldelats rätt kommun.