Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Översiktsplan över Kronanområdet

Den första etappen ligger i Kronandalens norra del, se inringat område.

Många vill bygga i Kronandalen

Den sista april gick tiden ut för intresserade byggföretag att lämna in intresseanmälan för att bygga Kronandalens första etapp, Norra Entrén. 14 byggföretag har lämnat in skisser och idéer på hur Kronandalen kan bli en del av den nytänkande och levande naturstaden Kronan.

För att få fart på bostadsbyggandet på Kronan har Luleå kommun och det kommunala exploateringsbolaget Kronan Exploatering valt att bjuda in flera byggherrar och investerare att komma med förslag på hur Kronandalen kan utvecklas.

–Intresset för att bygga i Kronandalen är över förväntan. Vår förhoppning har hela tiden varit att den öppna process som vi haft med byggherrarna i två års tid har skapat delaktighet och intresse, vilket antal inkomna förslag också visar på. Det är viktigt att förstå att dessa processer tar tid och bygger på förtroende, säger Magnus Pudas, affärsutvecklare vid Kronan Exploatering.

Den första etappen som nu är aktuell är belägen längst i norr närmast Bensbyvägen-Kronanvägen. Norra Entrén har valts ut som en första etapp med anledning av att det redan finns anslutning till va-nätet Östra länken.

Sammanlagt har det kommit in hela 14 förslag till nybyggnation på denna första etapp av Kronandalen. Det betyder att sex nya kvarter med mellan 400 och 450 nya bostäder kan byggas där. På sikt skapas också ett stadsdelscentrum och en park med promenadstigar och konst.

–Det stora intresset för att bygga på Kronan visar att vårt strategiska arbete för att öka intresset hos företag utanför Norrbotten att investera och bygga i Luleå har fått avsedd effekt. Luleå kommun har just den attraktionskraft och det näringsliv som lockar intressenter att investera i Luleå, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Nu startar processen med att hitta de bästa förslagen samtidigt som detaljplanen för Kronandalen upprättas. Ambitionen är byggstart under hösten 2017.

Dessa byggherrar/investerare har lämnat in förslag:

Nordhalla/ White, SHH, Lindbäcks, Boklok, Concent, Peab, Obos, Lerstenen/Link, BDB, HSB, Byggfast/Riksbyggen/Strategisk Arkitektur, DAP, MAF Fastigheter, Riksbyggen 

Samtliga förslag är i detta läge endast skisser och illustrationer. Slutresultatet kan skilja sig i väsentlig omfattning vad gäller gestaltning, design och utförande. Här följer några av de inlämnade förslagen:

Ett förslag för Kronandalen

Nordhalla/White

Ett  av förslagen till Kronandalen

BDB/ Arkitekthuset Monarken

Ett förslag på Kronandalen

Boklok

ett förslag på Kronandalen

Lindbäcks/Nordmark & Nordmark

Ett förslag för Kronandalen

SHH Bostad