Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppföljning - når vi Vision Luleå 2050?

Luleå kommun har en långsiktig vision för att skapa en attraktiv och hållbar kommun, Vision Luleå 2050. För att se om kommunen är på rätt väg följs olika indikatorer upp. Du kan se uppföljningenlänk till annan webbplats på webben.

I maj 2013 antog kommunfullmäktige sex program med övergripande mål som visar vad kommunen ska arbeta med under den första etappen mot Vision Luleå 2050. Kommunen följer upp trenderna inom de olika programmen och vad som behövs för att de olika målen ska kunna nås.

Enligt Vision Luleå 2050 ska Luleå vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun där många vill bo år 2050.

Se uppföljning av arbetet mot Vision Luleå 2050länk till annan webbplats.