Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Boende i Råneå

Synpunkter från hundra Råneåbor har sammanställts.

Utöka kollektivtrafiken, bygg ut cykelvägnätet och öka kulturutbudet - det är en del av synpunkterna från medborgardialogen den 11 april i Råneå.

Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd Luleå kommun in Råneåborna till en medborgardialog den 11 april.

Deltagarna fick tycka till om saker utifrån tre kategorier – Råneå omland, Livet i Råneå och Boende i Råneå. Över 100 personer deltog i dialogen. Alla synpunkter har sammanställts och åsikterna kommer att tas i beaktning i det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen.

Läs hela sammanställningen: Medborgardialog den 11 April 2016 på Råneskolan.