Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Råneå brottarklubb

Brottning för integration

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja medel till projetet Alla ska kunna delta. Projektet görs i samverkan mellan Råneå brottarklubb och arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet Alla ska kunna delta syftar till att ge nyanlända ungdomar möjligheter att lära känna övriga ungdomar. Projektet riktar sig till alla unga 10 till 20 år i Råneå med omnejd. Föräldrar till flyktingbarn involveras för att hjälpa till och bli delaktiga i samhället via föreningsverksamhet.

Projektet har också jämställdhetsfokus och ska så långt som möjligt arbeta könsnormsbrytande exempelvis med kvinnliga tränare i brottning. Aktiviteter omfattar deltagande i olika evenemang, prova-på träningar och övrig föreningsverksamhet.

Syftet är att många unga ska kunna delta i aktiviteter, alla ska uppleva att deras hälsa förbättras och utrikesfödda ungdomar ska ha möjlighet att träna svenska.

Projektet beviljas 100 000 kr från Medel för särskilda folkhälsosatsningar.