Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ökad trygghet i bostadsområdena

Tryggt i Råneå

Råneå kan uppvisa den största förbättringen av trygghet sedan 2012. Det är glädjande, tycker Frida Pettersson, fritidsgården i Råneå, Carina Sammeli, Stefan Ström och Nina Berggård, trygghets- och folkhälsorådet, Peter Henriksson, områdesgruppen Råneå och Barbro Müller, folkhälsostrateg Luleå kommun.

Luleåborna känner sig tryggare idag än för tio år sedan.
Det visar kommunens och polisens senaste trygghetsmätning. Alla bostadsområden i Luleå utom ett är idag tryggare än vid någon tidigare mätning.

Trygghetsmätningar har gjorts i Luleå sedan 2006. Frågorna
berör utemiljö, utsatthet för brott, oro för brott och förtroende för polisen.

Årets mätning gjordes i februari-mars bland 2 700 slumpvis utvalda Luleåbor. Två av tre besvarade enkäten.

Tryggheten i Luleå har förbättrats för varje mätning sedan 2006. Alla bostadsområden i Luleå förutom Bergnäset är idag tryggare än vid någon tidigare mätning. I Råneå har en negativ utveckling tydligt brutits. Även de boende på Örnäset och Hertsön upplever färre problem.

De vanligaste rapporterade problemen är liksom tidigare oro för inbrott, fortkörning, nedskräpning och skadegörelse.

  • 85 procent har inte varit utsatt för något brott under senaste året. I Gammelstad och Råneå handlar det om 93 respektive 90 procent.
  • Våld i offentliga miljöer har sjunkit med 46 procent sedan 2006.
  • 69 procent är trygga när de är ute ensamma sena kvällar. Allra tryggast utomhus är man i Sunderbyn och Råneå.
  • 91 procent rekommenderar sin stadsdel som en bra plats att bo på

Svaren vägs samman till ett så kallt problemindex. Luleå sammanlagda index 2016 hamnar på 1,21 vilket är ett av de lägsta i polisens norra region.

  • Kvinnor upplever betydligt mer problem än män. Kvinnors problemindex ligger på 1,46 jämfört med männens 1,09.
  • Skillnaden mellan åldersgrupperna är också stor. De yngsta mellan 16 och 19 år och de äldsta mellan 65 och 84 uppger minst problem.
Resultat över tid för hela kommunen och för bostadsområdena.


2016

2012

2009

2006

Hela Luleå

1,21

1,39

1,45

1,88

Bergnäset

1,46

1,21

1,24

1,39

Björkskatan

1,40

1,52

1,58

2,15

Centrum

1,34

1,58

1,61

-

Gammelstad

1,09

1,36

1,67

-

Hertsön

1,34

1,64

2,00

2,58

Notviken

1,28

1,39

1,52

-

Råneå

1,21

1,85

1,58

1,73

Sunderbyn

1,09

1,24

1,24

-

Örnäset

1,31

1,67

1,67

-