Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Projektledare Magnus Pudas vid spegeln i skulpturparken på Kronan

Magnus Pudas i skulpturparken på Kronan. Han ser framför sig ett intensivt byggande under många år. Foto: Susanne Lindblom

Byggstart för Kronandalen

Snart börjar det grävas för fullt på Kronan för gator, va och annan infrastruktur. Byggstart för etapp 1 av Kronandalen är nästa år. – Vi ser framför oss ett intensivt byggande under de kommande åren, säger Magnus Pudas på kommunala Kronan Exploatering AB.

Redan idag bor cirka 1500 personer på Kronan. Och fler blir det de närmsta åren.

Just nu uppför HSB två nya höghus på Lulsundsberget med totalt 98 lägenheter. De blir klara för inflyttning om ett år. Till hösten påbörjas bygget av ett 30-tal kedjehus i sluttningen mot Svartövägen.

Under våren inleder kommunen en omfattande utbyggnad av infrastrukturen – gator, va-nät, parker med mera – på Kronan. Först ut är en ombyggnad av Regementsvägen. Den nya Tallkronanskolan ska också byggas för att stå klar till höstterminen 2017.

 Grafik på området. Den första etappen utgörs av kvarteren i norr. Här kommer det att byggas radhus och kedjehus med två till tre våningar.

Den första etappen utgörs av kvarteren i norr. Här kommer det att byggas radhus och kedjehus med två till tre våningar.

Bästa förslagen

Kronandalen omfattar den centrala delen av det gamla regementsområdet och här planeras för drygt 2 000 bostäder i 6-7 etapper. Den första etappen som kommer att byggas är kvarteren i norr, området närmast Bensbyvägen-Kronanvägen, och omfattar 420 bostäder.

Luleå kommun står för infrastrukturen medan bostadsbyggandet sker via markanvisning. Det innebär att olika byggherrar och investerare bjuds in att komma med förslag som sedan värderas av kommunens bedömningsgrupp. Den processen har redan inletts.

– Det finns ett stort intresse från många byggherrar, säger Magnus Pudas, affärsutvecklare på Kronan Exploatering. Vi har haft en givande dialog under en längre tid.

I december sker ett slutligt urval av vilka byggherrar som har de lämpligaste förslagen. Byggstarten för etapp 1 är beräknad till augusti 2017.

Återvinningscentralen måste flyttas för att ge plats åt bostäder i en senare bygg-etapp. Däremot kommer intressanta byggnader från regementstiden att bevaras.

Illustration från kvalitets- och gestaltningsprogram

Parkstråk med stadsdelspark i Kronandalen. Illustration Strategisk Arkitektur.

7000 invånare år 2030

Kronandalen kommer med tiden att få ett stadsdelscentrum med affärer och annan service. Ett vattenstråk genom centrum ska anläggas. Runt vattnet blir det en park med öppna gräsytor, promenadstigar och skulpturer. En sporthall planeras intill den nya skolan.

– Vi ser framför oss ett intensivt byggande under de kommande åren och hoppas på förståelse från Luleåborna, säger Magnus Pudas.

– Alla inblandade är överens om att Kronan kommer att bli ett mycket attraktivt boende, både nära naturen och nära Luleå centrum.

Först i slutet av 2020-talet kommer stadsdelen att vara helt utbyggd. Hela Kronan beräknas då ha cirka 7 000 invånare.

Kjell-Arne Johansson