Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mindre lägenheter starkt efterfrågade

Ungdomar kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden om det inte finns tillräckligt med mindre, billiga hyresrätter. Det är inte bara Lulebo som jobbar prioriterat med mindre lägenheter. Även privata aktörer planerar att bygga ettor och tvåor.

här byggs mindre lägenheter

Lindbäcks Bygg har redan börjat bygga sammanlagt 290 student- och forskarlägenheter vid LTU:s campus. Hälften ska vara inflyttningsklara till hösten och andra hälften nästa sommar. Merparten är ettor på 25 kvadratmeter. Men det går att bygga ännu mindre, företaget bygger också 49 så kallade komplettor. Det är minilägenheter på 16 kvadratmeter som tagits fram i samarbete med studenter. Och företaget vill satsa ännu mer.

– Vi vill expandera i Luleå och för en dialog med kommunen om en handfull nya projekt som vi tror starkt på. Förhoppningsvis kan vi inleda ett planarbete redan under innevarande år, säger Lindbäcks affärsområdeschef för norra Sverige, Mikael Thorgren.

Rikshem som etablerade sig nyss i Luleå kommer att bygga sitt första projekt på Klintbacken. Det är uppemot 100 lägenheter, till stor del ettor på 30 kvadratmeter och tvåor.

– Vi hoppas att byggstarten blir av i år. Hur mycket hyran blir håller vi just på med att ta fram. Och så tittar vi på hur vi kan utveckla Kronan och Kulturbyn tillsammans med Luleå kommun, förklarar Ulf Ohlsson, Rikshems fastighetschef i Luleå.

Om man räknar ihop alla projekt som redan byggs eller planeras så blir det ungefär 500 mindre hyresrätter de närmaste åren i Luleå. Eftersom det också byggs flera trygghets-boenden så så kommer en flyttkedja igång som i slutändan frigör ytterligare lägenheter.

Katja Güth Laitila