Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Ulrika Persson, tf teknisk chef om Lulebos bygg- och renoveringsprojekt

Lulebo bygger nya hyreshus och säljer äldre. Ett utmanande uppdrag, säger Ulrika Persson. Foto: Susanne Lindholm

Här bygger Lulebo

Det är en lång lista som Ulrika Persson på Lulebo lägger fram över pågående och planerade lägenheter 2015 till 2023. När hon räknar ihop blir det sammanlagt cirka 1 075 hyreslägenheter. Då är inte alla renoveringar inräknade eller att huset på Utterstigen på Hertsön, som förstördes i en brand 2014, redan är återuppbyggt.

Lulebo har just nu tre byggprojekt med planerad inflyttning under 2017.

  • Trygghetsboende på Mjölkudden, 82 lägenheter, en och två rum.
  • Flerbostadshus på Björkskatan, 54 lägenheter, en till tre rum.
  • Ombyggnation på Malmudden, två lägenheter, en och två rum.

Samtidigt som man bygger nytt fortsätter Lulebo att renovera. Ulrika Persson, som är tillförordnad teknisk chef, nämner som exempel att lägenheter på Mjölkuddsvägen får nya kök och badrum och hyreshus i Porsön nya fasader. På Stadsön i Gammelstad helrenoveras flerbostadshus byggda på 50-talet.

Utöver det som redan byggs så pågår projektering för sammanlagt 289 lägenheter med inflyttning 2017 och 2018.

  • Trygghetsboende på Bergnäset, 120 lägenheter, en till tre rum.
  • Flerbostadshus på Kallkällan, 35 lägenheter, en och två rum.
  • Flerbostadshus på Kallkällan, 134 lägenheter, en till fyra rum.

Ytterligare projekt på gång

Innan Lulebo kan bygga behöver en detalj-plan ändras i vissa fall. Ibland behöver man

utreda om det alls är möjligt att bygga.

– För att spara tid jobbar vi parallellt med detaljplaneändring, utredning och projekt-ering förklarar Ulrika Persson.

Just nu har Lulebo detaljplaneändringar och utredningar för drygt 300 bostäder på gång. Bland de projekten är ett trygghetsboende och flerbostadshus i Råneå och

hyresrätter på Porsön. På Örnäset och Norra Strandgatan är förtätningar planerade med två ytterligare våningar på husen. Lulebo planerar också att fortsätta med renove-ringar av befintligt fastighetsbestånd.

Ändrat ägardirektiv

Med de här byggplanerna på 1 075 bostäder

avser Lulebo att leva upp till det nya ägar-direktivet. Det ändrades i juni 2015 när kommunfullmäktige beslutade att Lulebo ska

  • bygga 1 000 nya lägenheter fram till 2023 (istället för 2019),
  • äga 45-55 procent av det totala beståndet av hyreslägenheter (istället för 70 procent).

Det beslutet innebar att Lulebo i ett första skede sålde 1 600 lägenheter. Den andra försäljningen av 1 400 lägenheter pågår och löper på enligt tidplanerna.

– Vi har ett utmanade uppdrag att bygga samtidigt som vi säljer. När köpprocessen är avslutad kan vi satsa mera resurser på nybyggnationer. Och då är Lulebos styrelse tydliga med att det är mindre lägenheter som vi ska prioritera, avslutar Ulrika Persson.

Katja Güth Laitila