Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
företrädare från kommunen och områdesgruppen Råneå

Ett glatt gäng som ser fram emot det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen: Erland Nilsson, Landsbygdspartiet, Jan Unga, landsbygdsutvecklare,Inger B Larsson, ordförande fritidsnämnden, Barbro Müller, samhällsstrateg, Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande, Peter Henriksson, samordnare områdesgruppen, Thomas Karlsson, ordförande områdesgruppen Råneå.

Stort engagemang för utveckling i Råneå

Över 100 deltog på medborgardialogen om utvecklingsplanen Råneå med omland. Det var en väldigt bra uppslutning och imponerade engagemang från invånare som ville utveckla sin bygd.

Denna första resumé gjorde politiker, tjänstepersoner och områdesgruppen Råneå vid en presskonferens.

- Jag vill verkligen ge en eloge till Råneborna. Det kom in otroligt många kreativa idéer och förslag som vi nu kommer att ta till vara i det fortsatta arbetet, säger kommunfullmäktiges ordförande Maritha Meethz.

Arbetet är upplagt i tre delprojekt som tillsammans blir underlag för utvecklingsplanen. Läs mer om arbetet med utvecklingsplanen för Råneå