Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Möten med byar inför Utvecklingsplan Råneå med omland

Under arbetet med att ta fram Utvecklingsplan Råneå med omland görs en beskrivning av 64 byar runtom Råneå tätort. Landsbygdsutvecklaren Jan Unga leder delprojektet och har träffat bybor och föreningar på möten i Högsön och Forshed. Arbetet kommer att fortsätta med fler träffar i byarna.

Kommunen gör en beskrivning av byarna och deras företags- och infrastruktur för att se om de kommunala områdesrekommendationerna behöver revideras.

- Det som görs nu ska bli en grund för kommunens kommande arbete. Vi ska ta reda på hur kommunen hänger ihop och hur vi kan nyttja alla delar, så att kommunen blir starkare, säger Jan Unga.

- En attraktiv landsbygd gynnar en attraktiv stad och vice versa.

I Forshed träffade kommunen tjugo glada och nyfikna bybor och i Högsön deltog föreningen Vitådalen, med ungefär lika mycket folk.

En arbetsgrupp i Vitådalen har själva sammanställt ett omfattande material som visar bland annat entreprenörsanda och företagande längs Vitådalen.

- Företagen i Vitådalen är inte bara viktiga för Råneå utan viktiga för Luleå. Just nu flyttar unga människor till Vitådalen. Det finns företag som skapar jobb i området, säger Jan Unga.

Under mötena har de boende kommit med synpunkter på bland annat vägstandarden, till exempel behovet av gång- och cykelvägar för att ta sig till busshållplats. Frågor om bredband har också kommit upp.

- Kommunen har planer för bredband på landsbygden, men mycket beror på finansieringen. Norrbotten kommer inte att få statliga bidrag som räcker till alla byar, det kommer att handla om prioriteringar. Om byn går ihop och visar att många som bor där vill ha fiber är det positivt, säger Jan Unga.

Läs mer om Utvecklingsplan Råneå med omland.

Lekande barn

Foto: Huberg Elming